Doel

DOEL
“De Vlaardingse Boei biedt behoeftegerichte ondersteuning waardoor de gast zijn/haar kracht (weer) leert in te zetten. Op deze manier maakt de Vlaardingse Boei een essentieel en concreet verschil in het leven van kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden. Dit alles ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- of acceptatieproces waarin men zich bevindt. In het kader van participatie en meedoen in de samenleving doen we dit samen met instellingen, instanties en bedrijven, die betrokken zijn bij de gasten van de Vlaardingse Boei en hen verder kunnen ondersteunen bij het opnieuw in zijn of haar kracht zetten en zich betrokken voelen bij onze visie en missie.”

ONZE VISIE
Het is de ambitie van de Vlaardingse Boei om een leidende en inspirerende positie te verkrijgen door te “innoveren door verbinding”. Maatschappelijk ondernemen en het vergroten van participatie. De Vlaardingse Boei heeft niet de ambitie om alle mogelijke ondersteuning en activiteiten aan te bieden binnen de muren van het inloophuis. Wij zijn ervan overtuigd dat we de verbindende schakel kunnen zijn binnen Vlaardingen en op die manier samen met anderen een volledig programma kunnen bieden.

ONZE MISSIE
Bewust (samen)leven met de gevolgen van kanker.
De Vlaardingse Boei streeft ernaar mensen met kanker een luisterend oor, informatie, lotgenotencontact, activiteiten en workshops te bieden en dit midden in de Vlaardingse samenleving te doen.

ONZE KERNWAARDEN
Verbinden
Belangeloos
Betrokken
Integer

BESTUUR
Het bestuur van De Vlaardingse Boei bestaat uit:
Bert Hessel– voorzitter
Pierre Lassooij – penningmeester
Marja van der Meulen –secretaris

ADRES- EN BANKGEGEVENS, KVK, STATUTEN
Correspondentieadres:
De Vlaardingse Boei
Hoogstraat 168 a
3131 BR VLAARDINGEN

Bankgegevens:
STICHTING DE VLAARDINGSE BOEI
IBAN: NL 06 INGB 0007 839 064

Kamer van Koophandel en RSIN 
Kamer van Koophandel nr 69016364
RSIN-nummer: 857694819