Jouw persoonsgegevens en jouw privacy binnen De Vlaardingse Boei.

De AVG is ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werktbepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten.

De plichten van De Vlaardingse Boei

Wanner je bij De Vlaardingse Boei als gast staat ingeschreven, mag je er van uit gaan dat jouw privégegevens ook echt privé blijven.

Door het invullen van het registratieformulier hebben wij jouw persoonlijke gegevens ontvangen. Bij de Vlaardingse Boei verwerken we deze gegevens in onze database zodat we je o.a. op de hoogte kunnen houden van de activiteiten die we organiseren. Wij slaan bovendien je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede dienstverlening. De medewerkers van De Vlaardingse Boei hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. We geven jouw gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wat willen we van je weten en waarom?

Voor- en achternaam We willen je graag op de juiste manier aanspreken.
Man/Vrouw We willen je graag op de juiste manier aanspreken.
Adres en woonplaats We willen graag dat onze post goed bij je aan komt.
Telefoonnummer We bellen je graag even als dat noodzakelijk is.
Emailadres We houden je via onze nieuwsbrief en direct mail graag op de hoogte van onze activiteiten.  
Informatie en interesses Daarmee kunnen we je uitnodigen voor specifieke activiteiten

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je worden verwerkt.
  • Het recht op inzage en afschrift van je gegevens.
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien jij dat wenst.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kan je dit bij één van de gastvrouwen of –heren aangeven of stuur een email naar info@devlaardingseboei.nl.   

Vraag of klacht?

Heb je een vraag of klacht, geeft dit dan door aan één van de gastvrouwen of –heren aangeven of stuur een email naar info@devlaardingseboei.nl .