Eenmalige bijdragen zijn welkom, maar je kan ook structurele steun bieden. Wij willen graag met je in gesprek over de mogelijkheden en onze spaardoelen. Loop gerust eens binnen of neem contact met ons op. Binnenkort kun je ook direct via Ideal doneren.

IBAN: NL06 INGB0007 839 064

T.n.v.: STICHTING DE VLAARDINGSE BOEI

ANBI geregistreerd
donatie QR Code